Čo to je?

Život v komunite integruje v sebe prirodzeným spôsobom prácu, štúdium, neformálny čas, voľný čas a mentoring/koučing. Od členov komunity sa očakáva, že sa komunita stane ich domovom a centrom ich života. Nejde len o ubytovanie. Podmienkou je ochota aktívne sa podieľať na fungovaní komunity. Je tiež dobré počítať s tým, že členstvo bude vyžadovať prispôsobenie sa životnému štýlu komunity – spoločné jedlá, programy, semináre, diskusie a podobne. Komunita žije spoločne v Bratislave na Bilgyme. Študenti sú ubytovaní v izbách, vo dvojiciach alebo trojiciach, s vlastným sociálnym zariadením a sprchou. Voľný čas, diskusie, semináre, filmové večery a jedlá sa odohrávajú v komunitnej klubovni. Okrem toho majú študenti k dispozícii študovňu, telocvičňu aj posilňovňu.  Členovia komunity podpisujú “Memorandum o vzájomnom záväzku”, kde vyjadrujú svoje odhodlanie a záväzok voči jednotlivým členom komunity aj ku škole ako celku (viac info nižšie)

Komunitný život

Život komunity je definovaný míľnikmi komunity kde sú prítomní všetci členovia. Sú to momenty spoločných zážitkov, zdieľania, seminárov, rozhovorov a jedla. V týchto momentoch sa členovia komunity vedome odpútavajú od vonkajšieho sveta aby boli “tu a teraz” s ľuďmi, ktorí voči sebe urobili záväzok komunity. Trikrát, počas jedného roka komunity, členovia komunity spolu odchádzajú na víkend do hôr a prírody. 

  • raňajky – spoločné zahájenie dňa s krátkym myšlienkovým úvodom do dňa
  • večera   spoločné jedlo ktorým začína spoločný komunitný večer 2x do týždňa
  • téma – čas strávený spolu nad témami, otázkami, filmami, knihami, často so zaujímavými hosťami

spoločný víkend – Raz za mesiac by sme chceli víkend stráviť spolu. Väčšinou je to len-tak popri voľnom živote v komunite (s pridaním sobotného denného programu, večery a témy) ale trikrát do roka aj na víkendovke mimo Bratislavy.

Service Learning

Každý člen komunity má špeciálne obdarovania a zručnosti, ktoré sa prostredníctvom práce stávajú obohatením pre druhých v komunite a v jej okolí. Prácu chápeme ako prostriedok na vytváranie vzťahu a hodnôt.
 
Upratovanie a komunitná zodpovednosť: Každý člen spolupracuje na správe komunity a komunitného priestoru. Prakticky to znamená, že každému členovi je zverená časť priestoru, ktorú pravidelne upratuje. Takto sa chceme učiť spoločnej zodpovednosti za fyzický priestor, v ktorom bývame. Každý člen tiež participuje na spoločnom varení v týždenných intervaloch. Spolupráca na chode Baraky sa tiež prejavuje v prerozdelení potrebných komunitných služieb (fotenie, kompostovanie, vytváranie haramonogramu na varenie, atď.)
Stáž: Prostredie Bilgymu je prirodzeným svetom, kde členovia komunity môžu testovať seba a svoje obdarovania v službe druhým ľuďom. Na začiatku každého roku života komunity vznikne “Komunitné portfólio” ako mapa projektov a zodpovedností členov komunity a každý člen sa rozhodne najbližších 10 mesiacov venovať konkrétnej stáži. Ak by vás zaujímalo Komunitné portfólio kliknite SEM.

Spoločný rozvojový program

Všetci členovia komunity si spolu prejdú rozvojovým programom zameraným na nasledovné témy:

  • identita – kto som? (príbeh, vlastnosti, zručnosti, charakterové črty)
  • kontext – kde to žijem? (socio-politický kontextu Európy / Slovenska / Bratislavy; identifikovanie možnosti rozvoja; spôsoby napĺňania občianskej zodpovednosti)    
  • poslanie – kde sa pretína to v čom som dobrý s tým čo chcem robiť s tým čo je potrebné?

Individuálny mentoring ('koučing')

Každý člen komunity má k dispozícii na študijnú, a inú pomoc, mentora/kouča, ktorý kladie otázky a poskytuje bezpečný priestor na otváranie dôležitých životných tém na pozadí života v komunite. Kouči sú vyberaní z workerov a spolupracovníkov komunity.

Skleník Mentoring