Život v komunite

Život v komunite integruje v sebe prirodzeným spôsobom prácu, štúdium, neformálny čas, voľný čas a mentoring/koučing. Od členov komunity sa očakáva, že sa komunita stane ich domovom a centrom ich života. Nejde len o ubytovanie. Podmienkou je ochota aktívne sa podieľať na fungovaní komunity. Je tiež dobré počítať s tým, že členstvo bude vyžadovať prispôsobenie sa životnému štýlu komunity – spoločné jedlá, programy, semináre, diskusie a podobne. Komunita žije spoločne v Bratislave na Bilgyme. Študenti sú ubytovaní v izbách, vo dvojiciach alebo trojiciach, s vlastným sociálnym zariadením a sprchou. Voľný čas, diskusie, semináre, filmové večery a jedlá sa odohrávajú v komunitnej klubovni. Okrem toho majú študenti k dispozícii študovňu, telocvičňu aj posilňovňu.  Členovia komunity podpisujú “Memorandum o vzájomnom záväzku”, kde vyjadrujú svoje odhodlanie a záväzok voči jednotlivým členom komunity aj ku škole ako celku (viac info nižšie)

 

1. Komunitný život

Život komunity je definovaný míľnikmi komunity kde sú prítomní všetci členovia. Sú to momenty spoločných zážitkov, zdieľania, seminárov, rozhovorov a jedla. V týchto momentoch sa členovia komunity vedome odpútavajú od vonkajšieho sveta aby boli “tu a teraz” s ľuďmi, ktorí voči sebe urobili záväzok komunity. Trikrát, počas jedného roka komunity, členovia komunity spolu odchádzajú na víkend do hôr a prírody. 

  • raňajky – spoločné zahájenie dňa s krátkym myšlienkovým úvodom do dňa
  • večera  - spoločné jedlo ktorým začína spoločný komunitný večer 2x do týždňa
  • téma – čas strávený spolu nad témami, otázkami, filmami, knihami, často so zaujímavými hosťami
spoločný víkend - Raz za mesiac by sme chceli víkend stráviť spolu. Väčšinou je to len-tak popri voľnom živote v komunite (s pridaním sobotného denného programu, večery a témy) ale trikrát do roka aj na víkendovke mimo Bratislavy.

2. Service Learning

Každý člen komunity má špeciálne obdarovania a zručnosti, ktoré sa prostredníctvom práce stávajú obohatením pre druhých v komunite a v jej okolí. Prácu chápeme ako prostriedok na vytváranie vzťahu a hodnôt.

  • Upratovanie a komunitná zodpovednosť: Každý člen spolupracuje na správe komunity a komunitného priestoru. Prakticky to znamená, že každému členovi je zverená časť priestoru, ktorú pravidelne upratuje. Takto sa chceme učiť spoločnej zodpovednosti za fyzický priestor, v ktorom bývame. Každý člen tiež participuje na spoločnom varení v týždenných intervaloch. Spolupráca na chode Baraky sa tiež prejavuje v prerozdelení potrebných komunitných služieb (fotenie, kompostovanie, vytváranie haramonogramu na varenie, atď.)
  • Osobná skúsenosť barakáča:
" Stále cítim za kuchyňu pocit viny, lebo viem že najviac za nás 3 čo sme ju mali robil Flo, a bez neho by to vôbec nefungovalo. Pomohlo, keď sme si po čase rozdelili kto čo robí ktorý deň, aj keď sme to úplne presne nedodržiavali. Čo robilo túto službu ťažšou bolo keď si ľudia nechávali neumyté veci po linke, a celkovo tam nechávali bordel, tak sme ich museli upozorňovať a tlačiť nech si to upracú. " - Eva
"Chodba v kuchyni. Bol to boj a aj veľký test pokory a trpezlivosti, lebo nájsť si pravidelný čas na upratovanie bolo pre mňa veľmi náročné."- Zuzka  

  • Stáž: Prostredie Bilgymu je prirodzeným svetom, kde členovia komunity môžu testovať seba a svoje obdarovania v službe druhým ľuďom. Na začiatku každého roku života komunity vznikne “Komunitné portfólio” ako mapa projektov a zodpovedností členov komunity a každý člen sa rozhodne najbližších 10 mesiacov venovať konkrétnej stáži. Ak by vás zaujímalo Komunitné portfólio pilotného ročníka, kliknite SEM.
  • Osobná skúsenosť barakáča:
      "Doučovania na bilgyme. Stretávali sme sa každý týždeň. Rozbiehalo  sa to na prelome polroka, kým to nezastavila korona. Napriek tomuto  neúspechu ma ten proces samotný veľa naučil o komunikácii." - Jano
       
        "V rámci neformálneho vzdelávania som pomáhala na teambuildingoch, robila peer mentorku dvom prváčkam a bola jednou z vedúcich prváckej skupinky. Táto stáž mi toho dala veľmi veľa, lebo som sa o sebe veľa nového dozvedela a zároveň som mala možnosť spoznať veľa nových ľudí, takže som sa cítila omnoho viac prepojená so školou ako kedykoľvek pred tým. Samozrejme, že tým, že je to práca s mladými ľuďmi, tak si nie som úplne istá aký som na nich mala vplyv a výsledky nie sú hneď viditeľné, ale verím tomu, že to má zmysel hlavne čo sa týka dlhodobého rastu. Túto stáž by som odporučila každému, kto rád pracuje a trávi čas s ľuďmi." - Baška

3. Spoločný rozvojový program

Všetci členovia komunity si spolu prejdú rozvojovým programom zameraným na nasledovné témy:

  • identita - kto som? (príbeh, vlastnosti, zručnosti, charakterové črty)
  • kontext - kde to žijem? (socio-politický kontextu Európy / Slovenska / Bratislavy; identifikovanie možnosti rozvoja; spôsoby napĺňania občianskej zodpovednosti)    
  • poslanie - kde sa pretína to v čom som dobrý s tým čo chcem robiť s tým čo je potrebné?

4. Individuálny mentoring ('koučing')

Každý člen komunity má k dispozícii na študijnú, a inú pomoc, mentora/kouča, ktorý kladie otázky a poskytuje bezpečný priestor na otváranie dôležitých životných tém na pozadí života v komunite. Kouči sú vyberaní z workerov a spolupracovníkov komunity.

Ak vás zaujíma ako sa tieto myšlienky premieňajú v realitu, tak si pozrite náš 'pozdrav z Baraky', ktorý pravidelne píšeme pre naše rodiny, priateľov a podporovateľov. Decembrové vydanie nájdete TU a aprílové (karanténové) TU.