Nebojíš sa výzvy?

Staň sa súčasťou komunity Baraka

„Kým sa medzi ľuďmi zrodí komunita, je potrebné prejsť zaujímavou a chvíľami bolestnou cestou. To preto, lebo stvorenie komunity od nás vyžaduje, aby sme zrazu v istom zmysle „zborili“ to, čo bolo doteraz základom a hnacím motorom nášho života – SEBECTVO, prekonali základný inštinkt nášho života – STRACH, a otvorili sa niečomu, čo sme ešte nikdy neurobili – autentickej LÁSKE."

- M. Scott Peck -